De ESG-Software voor uw duurzaamheidsmanagement

Onze Software biedt u alle functies voor uw duurzaamheidsmanagement in één tool. Onze ESGSoftware houdt rekening met uw individuele materiële actiegebieden, is 100% in overeenstemming met de CSRD/ESRS rapportagevereisten en ondersteunt u bij het vaststellen van effectieve doelen en maatregelen voor uw ESG- en duurzaamheidsinitiatieven. En u communiceert te allen tijde transparant en veilig met al uw stakeholders via een digitaal en schaalbaar kanaal tot aan de publicatie van uw duurzaamheidsverslag.
ESG Software Screenshot
Uw voordelen met onze ESGSoftware

Optimaliseer uw processen voor duurzaamheidsbeheer

Geautomatiseerde gegevensverwerving

Leg al je ESG-gegevens centraal vast op onze Software en automatiseer het opvragen van gegevens binnen je organisatie en in je toeleveringsketen - minimaliseer handmatig werk en verbeter de gegevensintegriteit.

Eenvoudige berekening van kengetallen

Bereken je ESG-kengetallen direct in Software en krijg toegang tot uitgebreide kengetallencatalogi - maakt gestructureerde en efficiënte duurzaamheidsprocessen mogelijk.

Flexibele aansluiting van bronsystemen

Onze Software integreert 50+ boekhoud- en HR-systemen, biedt flexibele Excel-exportfuncties en een aangepaste API-optie - voor maximale automatisering.

Auditbestendige workflows

Volledige transparantie door audit trails met centrale documentopslag en geautomatiseerde plausibiliteitscontrole direct in Software - zorgt voor hoge gegevenskwaliteit en compliance.

Uw organisatie in kaart brengen

Breng je organisatie in kaart met alle niveaus: Holdingstructuren, nationale bedrijven, locaties, machines, wagenparken, gebouwen en nog veel meer.  

Doelen stellen

Stel belangrijke duurzaamheidsdoelen voor uw organisatie en volg de voortgang op Software op elk gewenst moment - creëert transparantie en vormt de basis voor uw duurzaamheidscommunicatie.

Maatregelen prioriteren

software-ondersteunde actieplannen met prioriteiten maken om uw doelen te bereiken en uw hele bedrijf erbij te betrekken - vergroot het succes van uw duurzaamheidsinitiatieven.

Moeiteloos rapporten maken

Bereid de publicatie van uw duurzaamheidsrapporten direct voor in Software . Krijg eenvoudig toegang tot uw ESG-gegevens en voeg kwalitatieve informatie toe - creëer één enkel punt van waarheid.

Voldoen aan ESG-normen

Met het proces in onze Software voldoet u aan de CSRD/ESRS standaarden met alle kerncijfers en toelichtingen binnen één tool - zorgt voor wettelijk conforme rapportageprocessen.

Eén platform. Eén doel.

Onze missie is om duurzaamheidsmanagement zo eenvoudig en effectief mogelijk te maken. Wij ondersteunen duurzaamheidsmanagers en iedereen die verantwoordelijk is voor dit onderwerp bij hun strategische en operationele taken. Vanaf dag één en in de toekomst.

ACTUELE analyse (status quo)

Krijg een uitgebreid inzicht in de status quo van je duurzaamheidsprestaties ten opzichte van de ESG-criteria door middel van een begeleide beoordeling.

Stakeholder- & materialiteitsanalyse

Identificeer je relevante belanghebbenden en je belangrijkste duurzaamheidskwesties in een begeleid proces volgens het inside-out en outside-in principe.

Analyse van kansen en risico's

Identificeer in één oogopslag je kansen en risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Doelen stellen en voortgang bijhouden

Stel kwalitatieve en kwantitatieve doelen op basis van je status quo en je belangrijkste problemen en volg deze consequent op.

Uitgebreide catalogus van maatregelen

Automatisch suggesties ontvangen voor acties om je doelen te bereiken.

Communicatiemiddelen

Gebruik een duurzaamheidswebsite om te rapporteren over uw duurzaamheidsprestaties.

Gereed voor rapportage

Bereid je duurzaamheidsverslag effectief en efficiënt voor met behulp van checklists en sjablonen.

Uniforme gegevensafbeelding

Creëer één centraal punt voor al uw relevante duurzaamheidsgegevens.

Management

Houd altijd alle ontwikkelingen in je bedrijf, op je locaties en bij je dochterondernemingen in de gaten.

Kenmerken

De ESGSoftware van cubemos ondersteunt de belangrijkste duurzaamheids- en ESG-standaarden en raamwerken.

Verbind je tools, verbind je teams. Met meer dan 100 apps die al beschikbaar zijn in onze directory, zijn de favoriete tools van je team slechts een klik verwijderd.
Integratiepictogram

CSRD / ESRS

Voldoen aan ESRS voor iedereen die onder de EU-rapportagevereisten valt.
Integratiepictogram

CSR RUG

Voor iedereen die zich al heeft gemeld.
Integratiepictogram

Aangepast voor het MKB

Aangepast voor KMO's. Die duurzaamheid op de juiste manier willen implementeren of in de toekomst aan rapportageverplichtingen zullen worden onderworpen.
Integratiepictogram

Protocol voor broeikasgassen

CO2 voor iedereen die de Footprint wil onderzoeken.
Integratiepictogram

EU-taxonomie

Categoriseer bedrijfsactiviteiten en bepaal je relevante CAPEX OPEX en omzet.
cubemos duurzaamheid software screenshot. ESG KPI-verzameling Feauture op.
Geautomatiseerde gegevensverwerving

Moeiteloos gegevens verzamelen

Optioneel
 • Eén enkel registratiesysteem: door duurzaamheidsgegevens uit verschillende bronnen centraal te verzamelen, worden handmatige inspanningen tot een minimum beperkt en wordt de gegevensintegriteit verbeterd.
 • Geautomatiseerd: Automatisch gegevensverzoeken naar gespecialiseerde afdelingen sturen en de benodigde documenten opslaan (bijv. de elektriciteitsrekening).
 • Directe invoer: verzamel afzonderlijke gegevenspunten of voer totaalwaarden onmiddellijk in zonder ze te converteren.
ESG-gegevensbeheer

Eenvoudige berekening van kengetallen

Optionele tekst hier
 • E, S en G: structureer de milieu-, sociale en bestuurlijke meetgegevens van je bedrijf in één Software.
 • Alle CSRD-kengetallen: Duurzaamheidscijfers worden in de juiste eenheden geregistreerd en automatisch geconverteerd om ervoor te zorgen dat gegevens correct worden gedeponeerd en complexe cijfers veilig kunnen worden berekend.
 • Gegevensaggregaties: Geautomatiseerde aggregaties van ESG-gegevens van verschillende activiteiten zoals transport, energieverbruik en productieprocessen.
cubemos duurzaamheid software screenshot. ESG Data Hub. ESG data warehousing voor CSRD en ESRS.
HR-systemen
Boekhoudsystemen
Adresboekdiensten
Gusto
Net Suite
Microsoft Azure
Personio
Microsoft Dynamics 365
Google Workspace
HiBob
SAGE Business Cloud Accounting
Okta
API-integraties

Flexibele aansluiting van systemen

Optionele gegevens
 • 50+ integraties: Gevestigde boekhoud- en HR-systemen en directoryservices zoals Oracle Netsuite, Personio of Microsoft Azure kunnen worden geïntegreerd.
 • Exporteren: Verwerk alle gegevens flexibel in Excel of Word.
 • API: Biedt het hoogste niveau van automatisering en flexibiliteit. Je kunt aangepaste verbindingen maken, cubemos gegevens in andere tools gebruiken of extra ESG-tools verbinden met cubemos ESG-Software .
Gestandaardiseerde processen

Auditbestendige workflows

Optionele tekst hier
 • Audit trails: Eenvoudige en effectieve auditing via opgeslagen audit trails in Software maken duurzaamheidsrapportage controleerbaar.
 • Centraal documentbeheer: Centrale opslag van alle relevante documenten, inclusief facturen, bewijzen of certificaten, maakt belangrijke cijfers controleerbaar.
 • Plausibiliteitscontrole: Hoge gegevenskwaliteit door geautomatiseerde consistentiecontrole en variantiecontroles.
cubemos duurzaamheid software screenshot. Controlespoor en verzamelen van documenten en bewijs
cubemos duurzaamheid software screenshot.
Flexibele consolidatie

Uw organisatie in kaart brengen

Optioneel
 • Volledige hiërarchie: Geef de volledige hiërarchie van je bedrijf of holdingstructuren direct weer in Software .
 • Multidimensionaal: Breid je bedrijfsstructuur uit langs elke as, zoals locaties, producten en partners en leveranciers voor upstream- en downstreamscenario's.
 • Tussentijdse rapporten: implementeer naast algemene rapporten ook tussentijdse rapporten voor afzonderlijke organisatorische eenheden met Software .
Vooruitgang boeken

Stel doelen en koppel ze aan maatregelen

Optioneel
Binnenkort: Op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen na SBTi
 • Doelen: Stel zinvolle doelen en koppel ze aan relevante normen zoals de SDG's van de Verenigde Naties.
 • Maatregelen: Maak actieplannen om uw duurzaamheidsdoelen en nalevingsvereisten te implementeren.
 • Bewaking: Bijhouden van doelrealisatie om afwijkingen en risico's in een vroeg stadium te identificeren.
cubemos duurzaamheid software. Doelkenmerk. Grafiek en actieplan
cubemos duurzaamheid software screenshot. ESG Data Warehouse Functie.
Voldoen aan ESG-normen

Naleving garanderen

Optioneel
 • In overeenstemming met CSRD: Volledige naleving van CSRD door alle ESRS informatie en kerncijfers.
 • Dubbele materialiteit: implementatie van dubbele materialiteit door de financiële outside-in en inside-out view in de Software.
 • Alle duurzaamheidsstandaarden: CSRD met ESRS, EU taxonomie, DNK, CSR-RUG, GHG Protocol, Supply Chain Sourcing Obligations Act. CSRD met ESRS automatisch opgenomen in de Software.
Partnernetwerk

Profiteer van het sterkste
ESG-partnernetwerk

Ons partnernetwerk van dienstverleners, auditors en technologieleveranciers vereenvoudigt uw weg naar duurzaamheid, net zoals we dat hebben gedaan voor toonaangevende bedrijven als AVAG, Wolfcraft en Censhare.
 • Accountants: We brengen je in contact met de meest bekwame auditors van D-A-CH die de behoeften van succesvolle KMO's kennen. Internationaal kunnen ze putten uit ons netwerk van auditors en meer dan 260 partners.
 • Implementatiepartners: Onze implementatiepartners helpen u bij het opstellen en opschalen van een duurzaamheidsroutekaart rond cubemos die uw bedrijf in elke groeifase aanvult.
 • Technologiepartners: meer dan 50 integraties van onze partners vergemakkelijken de verbinding van belangrijke bronsystemen met onze Software.
Accountants
Implementatiepartner
Integraties
D-A-CH partner
Microsoft Azure
260+
Internationale partners
Personio
(HR Software)
SAGE Business Cloud Accounting
Integratie

Integreer je upstream systemen

Eén systeem van reco
Vertrouwd door meer dan 4.000 bedrijven
BedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogo
Onze succesvolle klanten

In dagen in plaats van maanden. En 10 keer goedkoper dan consultants:inside.*

Weken in 2023
KW
Vandaag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
🎨
ESG-manager inhuren
🧑
Belanghebbenden identificeren
🎉
Ga een verbintenis aan
Algemeen
🗝️
Dubbele materialiteit
💙
Impact materialiteit
🔐
Financiële materialiteit
🗂️
Betrokkenheid van belanghebbenden
Materialiteit
🧢
Doeldefinitie
🗺️
Afstemming op SDG's van de VN
💰
Maatregelen definiëren
Doelen
🏗️
ESG-stamgegevensbeheer opbouwen
🛠️
Consolidatiestructuur in kaart brengen
Aansluiting van stroomopwaartse systemen
📤
Gegevensexport
🚀
Toezicht op naleving
🧪
Automatisch kerncijfers verzamelen
💪
Voortdurend verbeteren
📈
Schone business - meer geld verdienen
ESG-gegevensbeheer