CSRD-rapportage Software

CSRD-rapport
Echt ongecompliceerd

Schrijf duurzaamheidsverslagen volgens de CSRD-richtlijnen zonder de ESRS en EU-regelgeving te hoeven bestuderen. Begin direct met het definiëren van uw materialiteit, metrics en doelstellingen.

Onze klanten zijn al bezig met het implementeren van de ESRS richtlijnen en het genereren van de benodigde rapporten voor 2023.

EU-normen implementeren

cubemos Gebruiker en duurzaamheidsmanager met groen verloop.

CSRD-rapport met tot 80% tijdsbesparing

Hoe cubemos helpt bij de implementatie van de CSRD

We bereiden alle bedrijven voor op de rapportageverplichting. Alles moet kloppen, niets moet ingewikkeld zijn. Daarom volgen onze klanten 6 stappen en gebruiken ze onze Software voor rapportage om het proces inhoudelijk correct te maken volgens ESRS en toch efficiënt.

1

Focus instellen

Dubbele materialiteit

Implementeer de materialiteitsmatrix volgens ESRS 1 en ESRS 2 op een conforme manier .
Identificeer de belangrijkste ESRS problemen en je eigen problemen .
Kijk naar de waardeketen en IRO's

2

De catalogus met sleutelfiguren tot 50% verkleinen

Criteria voor openbaarmaking beperken

Selecteer onderwerpspecifieke ESRS openbaarmakingscriteria.
Neem alleen de essentiële kerncijfers op in het rapport.
Gebruik bestaande processen en beleidsregels en pas ze toe op het rapport.

3

Gebruik automatisering

Gegevens verzamelen en berekenen

Verzamel statistieken en indicatoren van ESRS .
Vraag gegevens op van afdelingen en toeleveringsketen.
Verzamel ondersteunende documenten en bewijs voor de audit.

4

Blijf op de hoogte

Doelen en maatregelen bijhouden

Leid doelen en noodzakelijke richtlijnen af van materialiteit en IRO's.
Identificeer maatregelen om doelen te bereiken en stel een overgangsplan op.
Wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang bij.

5

In staat om op elk moment informatie te verstrekken

Communiceer sterk

Het management altijd kunnen voorzien van de relevante ESG-kerncijfers.
Zet een stakeholderdialoog op en evalueer deze voortdurend.
Klanten informeren over ESG-implementatie en aanbestedingen binnenhalen.

6

Tot 70% minder papierwerk

CSRD-rapport genereren

Voldoe automatisch aan ESRS specificatiesmet behulp van Software .
Eenvoudige flexibele aanpassingen implementeren in Word.
Segmentrapporten maken voor afzonderlijke organisatorische eenheden.

CSRD-rapport

Het complete Europese kader. ESRS Eenvoudig te implementeren.

ESRS 1

ESRS 1 Algemene vereisten
De algemene vereisten van het CSRD implementeren.
Relevantie betekent niet alles doen, maar focussen op wat belangrijk is.
Getrouwe vertegenwoordiging betekent volledig, neutraal en nauwkeurig rapporteren.
Vergelijkbaarheid betekent dat je ontwikkelingen over de jaren heen laat zien en dat je vergelijkbaarheid binnen de sector vaststelt.
Begrijpelijkheid betekent begrijpelijkheid en doelgroepgerichte communicatie.
Verifieerbaarheid betekent controleerbaarheid van de gepubliceerde gegevens.

ESRS 2

ESRS 2 Algemene informatieverschaffing
Zich houden aan de vorm van het duurzaamheidsverslag volgens ESRS .
Governance (GOV), beschrijft de bedrijfsstructuren, controles en procedures voor het beheren van duurzaamheidsprocessen.
Strategie (SBM) verwijst naar bedrijfsstrategie en bedrijfsmodellen met betrekking tot duurzaamheid.
Impact, Risico en Kansen (IRO), regelen hoe de inhoud van de openbaarmakingsverplichtingen van het duurzaamheidsverslag zijn gestructureerd.
Diclosure Content (DC), beschrijf de soorten inhoud die gerapporteerd moeten worden, namelijk Beleid, Doelen, Acties of Metriek.
Milieunormen

ESRS E1 - E5

Verplichte onderwerpen
E1 Klimaatverandering
Aanpassing aan klimaatverandering
Beperking van klimaatverandering
Energie
32 andere onderwerpen, afhankelijk van de materialiteit
E2 Verontreiniging
Levende organismen en voedselbronnen
Luchtvervuiling
Waterverontreiniging
Bodemverontreiniging
Zorgwekkende stoffen
Zeer zorgwekkende stoffen
E3 Water en mariene hulpbronnen
Wateronttrekkingen
Waterverbruik
Waterverbruik
Lozingen van water
Aantasting van habitats
E4 Biodiversiteit en ecosystemen
Verlies aan biodiversiteit
Klimaatverandering
Verandering in landgebruik
Directe uitbuiting
Invasieve uitheemse soorten
Vervuiling
Invloed op soorten
Populatiegrootte soort
Soorten wereldwijd uitstervingsrisico
Invloed op ecosystemen
Landdegradatie
Woestijnvorming
Bodemafdichting
Impact op ecosysteemdiensten
E5 Gebruik van hulpbronnen & circulaire economie
Instroom en gebruik van hulpbronnen
Uitgaande middelen (producten en diensten)
Afval
Sociale normen

ESRS S1 - S4

Verplichte onderwerpen
S1 Eigen personeelsbestand
Arbeidsomstandigheden
Werkzekerheid
Werktijd
Adequate lonen
Sociale dialoog
Vrijheid van vereniging
Collectieve onderhandelingen
Balans werk-privé
Gezondheid en veiligheid
Gelijke behandeling en kansen
Gendergelijkheid en gelijke beloning
Training en ontwikkeling van vaardigheden
Inclusie van personen met een handicap
Maatregelen tegen geweld en pesterijen
Diversiteit
Andere werkgerelateerde rechten
Kinderarbeid
Gedwongen arbeid
Adequate huisvesting
Privacy
47 andere onderwerpen, afhankelijk van de materialiteit
S2 Werknemers in de waardeketen
Arbeidsomstandigheden
Werkzekerheid
Werktijd
Adequate lonen
Sociale dialoog
Vrijheid van vereniging
Collectieve onderhandelingen
Balans werk-privé
Gezondheid en veiligheid
Gelijke behandeling en kansen
Gendergelijkheid en gelijke beloning
Training en ontwikkeling van vaardigheden
Inclusie van personen met een handicap
Maatregelen tegen geweld en pesterijen
Diversiteit
Andere werkgerelateerde rechten
Kinderarbeid
Gedwongen arbeid
Adequate huisvesting
S3 Getroffen gemeenschappen
Gemeenschappen economische, sociale en culturele rechten
Adequate huisvesting
Voldoende voedsel
Water en sanitaire voorzieningen
Landgerelateerde gevolgen
Gevolgen voor de veiligheid
Gemeenschappen burgerlijke en politieke rechten
Vrijheid van meningsuiting
Vrijheid van vergadering
Gevolgen voor mensenrechtenverdedigers
Bijzondere rechten van inheemse gemeenschappen
Vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming
Zelfbeschikking
Culturele rechten
S4 Consumenten en eindgebruikers
Informatiegerelateerde gevolgen voor consumenten
Privacy
Vrijheid van meningsuiting
Toegang tot informatie
Persoonlijke veiligheid van consumenten
Gezondheid en veiligheid
Veiligheid van een persoon
Bescherming van kinderen
Sociale inclusie van consumenten
Non-discriminatie
Toegang tot producten en diensten
Verantwoorde marketingpraktijken
Bestuursnormen

ESRS G1

9 Thema's afhankelijk van materialiteit
G1 Zakelijk gedrag
Bedrijfscultuur
Bescherming van klokkenluiders
Dierenwelzijn
Politieke betrokkenheid en lobbyactiviteiten
Beheer van relaties met leveranciers
Corruptie en omkoping
Preventie en detectie inclusief training
Incidenten

Organiseer discussies met deskundigen en voer de CSRD-rapportage doelgericht uit.

Leer succesverhalen uit uw branche kennen.

CSRD-rapport met tot 80% tijdsbesparing

cubemos helpt te voldoen aan de CSRD-richtlijnen.

CSRD effectief implementeren: In plaats van alles vanaf nul te doen, brengen we structuur aan en passen we de rapportagevereisten aan uw bedrijf en waardeketen aan. En zo werkt het...

Dubbele materialiteit vaststellen

Identificeer impactmaterialiteit, financiële materialiteit en IRO's

Dialoog met belanghebbenden tot stand brengen

ESRS Informatieverschaffing en relevante KPI's selecteren en verminderen

Organisatiestructuur vastleggen

De grenzen van rapporten goed definiëren

Selecteer gebieden van de waardeketen

Bestaande ESG-richtlijnen opnemen (bijv. Gedragscode)

Een effectief actieplan opstellen voor verdere EU-richtlijnen

ESRS Informatie selecteren en verminderen

Te verzamelen statistieken verminderen

Specialistische afdelingen integreren en automatisch gegevens verzamelen

Maak het controlespoor transparant en sla documenten op

Rapporten genereren en voldoen aan CSRD

Succesvol duurzaamheidsmanagement in de praktijk

Wat onze klanten zeggen

We wisselen elke dag ideeën uit met onze klanten. Dit is wat zij zeggen over ons en het werken met onze duurzaamheidssoftware:

cubemos stelt ons in staat om ons duurzaamheidsmanagement op een eenvoudigere, transparantere en gecertificeerde manier te implementeren - centraal op Software.

Esther Donatz - CEO. Klant van cubemos.
Esther Donatz
CEO

cubemos helpt ons als KMO om duurzaamheid effectief en doelgericht in het bedrijf te integreren.

Stefan Weigel directeur van wolfcraft en klant van cubemos.
Stefan Weigel
Algemeen directeur

Het systeem van cubemos is net zo intuïtief te gebruiken als WhatsApp.

Reto Riesen. AVAG Sustainability Manager en klant van cubemos.
Reto Riesen
Hoofd Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

Profiteer van de voordelen van duurzaam beheer

Actief ESG-beheer is een win-win-winsituatie: Voor onze planeet. Voor de maatschappij. En voor jou als bedrijf.

Verbeterde toegang tot de kapitaalmarkt

Verzeker je van betere financieringsvoorwaarden door bewijs te leveren van je duurzaamheidsprestaties.

Sterkere employer branding

Gebruik je ESG-prestaties om je te onderscheiden van je concurrenten in de "strijd om talent".

Hogere klantengroei

Gebruik je ESG-prestaties om klanten te behouden en nieuwe klantsegmenten te ontwikkelen.

Optimaal gebruik van hulpbronnen

Optimaliseer het gebruik van je resources met behulp van aangepaste KPI's en bespaar geld.

Positievere externe impact

Laat zien wat echt belangrijk voor je is en welke impact je hebt op onze planeet en onze samenleving.

Kleinkindvriendelijk beheer

Gebruik uw duurzaamheidsgegevens om strategisch op één lijn te komen en nieuwe duurzame bedrijfsmodellen op te zetten.
Bekend van
BedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogo