Beheer van digitale belanghebbenden

Dialoog met digitale belanghebbenden

Voldoet aan de vereisten van:

CSRD
GRI
DNK

Definieer groepen belanghebbenden, nodig ze uit voor een dialoog en evalueer de resultaten. Beschikbaar in 24 talen, 24 uur per dag. Compatibel met de CSRD-richtlijn van de EU.

Eenmaal aan en allemaal opgehaald

cubemos Gebruiker en duurzaamheidsmanager met groen verloop.

Beheer van digitale belanghebbenden

ESG-Software voor stakeholderanalyse

Met onze module Stakeholder Dialogue kun je stakeholdergroepen definiëren en stakeholderanalyses uitvoeren. Laat alle ESG-kwesties van het bedrijf evalueren. Vrij configureerbaar en uitbreidbaar. Beschikbaar in 24 talen.

1

Past zich aan uw organisatie aan

Groepen belanghebbenden identificeren

Maak groepen belanghebbenden aan en breid ze naar wens uit.
Een dialoog voor alle belanghebbenden van holdings en dochterondernemingen.
ESG-onderwerpen uit stakeholderanalyse overnemen of uitbreiden.

2

Vrij configureerbaar

Dialoog met belanghebbenden aanpassen

Optionele toegangsbeperking, via gepersonaliseerde koppelingen of wachtwoordbeveiliging.
Optionele contactaanvraag, indien gewenst met bevestiging per e-mail.
Alle 24 nationale talen van de EU, voor internationale belanghebbenden.

3

Slechts 1 klik

Meteen live gaan

Onmiddellijk online beschikbaar.
Met adres distributielijst Stakeholders Uitnodigen en herinneren.
Eventueel met sociale mediacampagne, verspreiden en belanghebbenden uitnodigen.

4

100% conform

Evalueer resultaten voor CSRD

Statistische evaluatie langs stakeholdergroepen en ESG-onderwerpen.
Gebruik documentatie voor duurzaamheidsverslag.
Voldoen aan de EU-voorschriften volgens ESRS 2.

Maak afspraken over de discussie met deskundigen en voer de CSRD doelgericht uit.

Leer succesverhalen uit uw branche kennen.

Respons vermenigvuldigen

Hoe cubemos helpt om de respons te verhogen

Met een digitale dialoog met belanghebbenden verhogen onze klanten hun respons. Nodig alle belanghebbenden op verschillende locaties uit om deel te nemen aan uw dialoog.

Online haalbaar

Belanghebbenden per e-mail uitnodigen

Duurzaamheidsthema's flexibel uitbreidbaar

Evaluatie volgens groepen belanghebbenden en onderwerpen

Beschikbaar in 24 nationale talen (bijv. de, en, fr, pl, it, etc.)

Opnemen in materialiteitsanalyse

Voldoen aan de vereisten van CSRD en ESRS

Onderverdeling in locaties en organisatorische eenheden mogelijk

Rolmodel voor klanten en de toeleveringsketen

Bekijk onze groepen belanghebbenden

De dialoog met belanghebbenden is een paradepaardje voor je bedrijf. Hier is een lijst met veelvoorkomende stakeholdergroepen die vaak worden meegenomen in stakeholderanalyses.
Werknemers:binnen
Werknemers, inclusief management en werknemers, spelen een cruciale rol bij het implementeren van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Ze kunnen innovatieve ideeën aandragen voor duurzamere bedrijfspraktijken en zijn vaak direct betrokken bij de implementatie van duurzaamheidsinitiatieven. Door werknemers erbij te betrekken, kan het bedrijf hun betrokkenheid bij duurzaamheid versterken.
Klanten
Klanten, zowel eindgebruikers als zakelijke klanten, vragen steeds meer om duurzame producten en diensten. Door de dialoog met klanten kan het bedrijf hun behoeften en verwachtingen beter begrijpen en erop inspelen. Bovendien is de dialoog met belanghebbenden een absoluut paradepaardje voor hun bedrijf.
Leveranciers
Leveranciers hebben een directe invloed op de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf, omdat zij de materialen en diensten leveren die het bedrijf nodig heeft. Door leveranciers te betrekken kunnen duurzame praktijken worden nagestreefd en duurzaamheidsdoelen samen worden ontwikkeld.
Directeur:binnen
Het management, inclusief de leden van de raad van bestuur en het topmanagement, staat centraal bij de implementatie van de duurzaamheidsstrategie. Zij bepalen hoe diep duurzaamheid is ingebed in de bedrijfscultuur. Hun betrokkenheid beïnvloedt het gedrag van werknemers en bepaalt de middelen voor duurzame initiatieven. Betrokkenheid bij de dialoog met belanghebbenden is essentieel.
Kapitaalverstrekkers
Kapitaalverschaffers, zoals banken, aandeelhouders en investeerders, willen er steeds meer voor zorgen dat hun investeringen duurzaam zijn. Ze kunnen druk uitoefenen op bedrijven om duurzamere bedrijfspraktijken na te streven en kunnen ook financiële steun geven aan duurzame initiatieven.
Concurrent
Concurrenten worden vaak ten onrechte genegeerd. Concurrenten, zowel direct als indirect, beïnvloeden de marktnormen voor duurzaamheid. Door concurrenten te volgen kan het bedrijf best practices identificeren en zijn eigen duurzaamheidsstrategie verder ontwikkelen. Nodig je concurrenten uit voor de stakeholderdialoog.
Openbaar
De media, politici en belangengroepen kunnen bedrijven onder druk zetten om duurzaam te ondernemen en transparant te zijn over hun duurzaamheidsprestaties. Een open dialoog met het publiek en de media kan helpen om het vertrouwen in het bedrijf te versterken en de sociale acceptatie ervan voortdurend te verbeteren.
Verenigingen
Verenigingen, zoals branche- en handelsverenigingen, bieden vaak platforms voor het delen van best practices op het gebied van duurzaamheid. Ze kunnen ook invloed uitoefenen op wettelijke voorschriften en normen vaststellen waaraan aangesloten bedrijven moeten voldoen. Door een dialoog aan te gaan met verenigingen kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen in de huidige trends en verwachtingen op het gebied van duurzaamheid.
Verzekeringen
Verzekeringsmaatschappijen kunnen duurzaamheidsrisico's beoordelen en bedrijven aanmoedigen om deze te minimaliseren. Ze kunnen ook duurzaam ondernemen bevorderen door duurzaamheidscriteria op te nemen in hun verzekeringsvoorwaarden. Een dialoog met verzekeraars kan bedrijven helpen hun risicobeheerstrategieën in het kader van duurzaamheid te verbeteren. Overigens is dit ook vereist in het regelgevingskader van de EU volgens ESRS 2 - IRO.
Staat
Overheidsinstellingen, zoals overheden, belastingkantoren en het rechtssysteem, bepalen het regelgevend kader voor duurzaamheid. Ze kunnen bedrijven verplichten om aan bepaalde duurzaamheidsnormen te voldoen en hun duurzaamheidsprestaties openbaar te maken.

Meer informatie

Neem contact met ons op. We horen graag van je.

Succesvol duurzaamheidsmanagement in de praktijk

Wat onze klanten zeggen

We wisselen elke dag ideeën uit met onze klanten. Dit is wat zij zeggen over ons en het werken met onze duurzaamheidssoftware:

cubemos stelt ons in staat om ons duurzaamheidsmanagement op een eenvoudigere, transparantere en gecertificeerde manier te implementeren - centraal op Software.

Esther Donatz - CEO. Klant van cubemos.
Esther Donatz
CEO

cubemos helpt ons als KMO om duurzaamheid effectief en doelgericht in het bedrijf te integreren.

Stefan Weigel directeur van wolfcraft en klant van cubemos.
Stefan Weigel
Algemeen directeur

Het systeem van cubemos is net zo intuïtief te gebruiken als WhatsApp.

Reto Riesen. AVAG Sustainability Manager en klant van cubemos.
Reto Riesen
Hoofd Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

Profiteer van de voordelen van duurzaam beheer

Actief ESG-beheer is een win-win-winsituatie: Voor onze planeet. Voor de maatschappij. En voor jou als bedrijf.

Verbeterde toegang tot de kapitaalmarkt

Verzeker je van betere financieringsvoorwaarden door bewijs te leveren van je duurzaamheidsprestaties.

Sterkere employer branding

Gebruik je ESG-prestaties om je te onderscheiden van je concurrenten in de "strijd om talent".

Hogere klantengroei

Gebruik je ESG-prestaties om klanten te behouden en nieuwe klantsegmenten te ontwikkelen.

Optimaal gebruik van hulpbronnen

Optimaliseer het gebruik van je resources met behulp van aangepaste KPI's en bespaar geld.

Positievere externe impact

Laat zien wat echt belangrijk voor je is en welke impact je hebt op onze planeet en onze samenleving.

Kleinkindvriendelijk beheer

Gebruik uw duurzaamheidsgegevens om strategisch op één lijn te komen en nieuwe duurzame bedrijfsmodellen op te zetten.
Bekend van
BedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogoBedrijfslogo